Svendborg Sunds Sejlklub · +45 62 20 99 60  
 
       
 
 

Udlån af Strandgården


Vedrørende udlån af Strandgården, kontakt: klubhus@sss.dk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regler for anvendelse af Strandgården - gældende for aktiviteter uden for sejlklubbens regi

 

1. Strandgården udlånes/udlejes kun på hverdage excl. fredage, og kun i perioden november –
marts.

 

2. Lokalerne må kun anvendes til mødeformål i foreningsregi og ikke til private formål

 

3. Som udgangspunkt anvendes ”klublokalet” (det mod vandet), men i tilfælde af aktiviteter i
sejlklubbens regi, eller flere foreningers anvendelse af Strandgården, kan eksterne
foreninger henvises til at anvende ”teorilokalet” (det mod Rantzausmindevej).

 

4. Med henvisning til ovenstående skal lånere/lejere være indstillet på at være fælles om
Strandgårdens faciliteter.

 

5. Lejere kan ikke påregne at lokaler er til rådighed før det aftalte tidspunkt.


Praktiske oplysninger:

 

a) Ca. en uge inden det aftalte lejetidspunkt, skal lejer kontakte SSS, for at aftale afhentning
og aflevering af nøgle.

 

b) Lejer skal selv sørge for at tænde / slukke for varme. Det sker KUN på den centrale
termostat placeret på væggen i rummet. Opvarmningstid er ca. 4 timer. Ved mødets
afslutning stilles termostaten på 15°.

 

c) Lokaler skal afleveres rengjorte, affaldsspande/-poser skal være tømt, ligeledes skal

opvaskemaskine tømmes. Klubbens affaldscontainer er placeret ved døren midt i
buegangen. Tomme flasker henvises til flaskecontainer ved Rantzausmindevej.

 

d) Der opkræves gebyr på kr. 250,00 til dækning af almindelig slitage på inventar, rengøring
mv. Beløbet indbetales på klubbens konto inden afhentning af nøgle. 

Reg.: 0815 Konto nr.: 8152103817, med angivelse af lejedato.

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 
 
 
Uptime-IT ApS