Svendborg Sunds Sejlklub · +45 62 20 99 60  
 
       
 
 

Hyæneræs


FYNSKREDSMESTERSKAB FOR PIGESEJLERE 2016


LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER

 


Svendborg Sunds Sejlklub’s pigesejlere indbyder til årets Hyæneræs.


REGLER: Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler 2013-2016. DS's sejladsbestemmelser
DH-mål –reglen (GPH) samt arrangørens sejladsbestemmelser. Sejladsen er kategori C.


DELTAGERE: Der kan tilmeldes kølbåde af alle typer med gyldigt målebrev, bemandet med kvindelig besætning og rorgænger (skipper). Én mand ombord accepteres, men han må på ingen måde deltage aktivt i sejladsen.


SKIPPERMØDE: Afholdes på Strandgården, SSS’s klubhus, kl. 8.30 og start på første sejlads er planlagt til kl. 10.00.


SEJLADSER: Der søges gennemført to korte sejladser om formiddagen på udlagt bane, eller på SSS’s aftenkapsejladsbane i farvandet ud for Rantzausminde Lystbådehavn, samt en længere distancesejlads om eftermiddagen med start/mål ud for SSS’s dommertårn på havnens vestlige mole.
Distancesejladsen forventes startet efter frokost kl. ca. 13.30.


POINTSYSTEM: Lavpointsystemet tillæg A. Der laves en samlet resultatliste.


TILMELDINGSFRIST: Udløber mandag den 29. august 2016. Tilmeldingen foretages på www.sss.dk Startgebyr kr. 200,00. Konto i Fynske Bank til startgebyr og middag er 0815 3531187317


PROGRAM med sejladsbestemmelser, deltagerlister og banebeskrivelse kommer på klubbens hjemmeside: www.sss.dk
Materialet vil desuden blive udleveret fra kl. 8.00 ved bureauet på Strandgården, Rantzausmindevej 137, 5700 Svendborg.


PRÆMIER: Fynskredsen har udsat en kredsmesterskabspokal til den bedst placerede båd fra en af kredsens sejlklubber. Der er desuden en vandrepokal til den bedst placerede båd fra en af sundklubberne TBL, SSS, SAS og TSK. Der udsættes yderligere præmie til hver 3. startende båd i hvert løb og ligeledes til den bedst placerede overalt.


PRÆMIEOVERRÆKKELSEN finder sted ved festmiddagen på Strandgården lørdag aften kl. 19.00. Prisen er kr. 185,00 pr. prs. Mænd må gerne deltage i festlighederne. Drikkevarer kan købes i klubben til sejlervenlige priser.


Tilmelding til, og betaling for spisning sker sammen med tilmelding til stævnet på hjemmesiden.


Spørgsmål vedr. sejladser kan rettes til: formand@sss.dk og vedr. festaftenen til: pigesejler@sss.dk

 

 

 

 


  

 

 

 
 
 
Uptime-IT ApS